Java là gì?

Một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới là nền tảng Java. Một chương trình Java có thể được sử dụng cho cả mục đích tư nhân và thương mại. Mặc dù Java được thiết kế đặc biệt để sử dụng với điện thoại di động, nó cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác như máy tính để bàn và Internet.

Java chủ yếu là một ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng dựa trên lớp được thiết kế để có rất ít phụ thuộc triển khai. Lý do chính đằng sau điều này là Java không có "hệ thống kiểu". Thay vào đó, bất kỳ kiểu dữ liệu nào cũng có thể được truyền từ phương thức này sang phương thức khác mà không bị buộc phải sử dụng kiểu đại diện cho dữ liệu. Do đó, lập trình viên không cần phải lo lắng về việc đảm bảo rằng mọi loại dữ liệu được chuyển đổi chính xác trước khi nó được sử dụng trong chương trình Java.

Vì không có chuyển đổi kiểu nên mã Java rất dễ đọc và viết. Điều này cũng đúng đối với môi trường thực thi của chương trình: tất cả những gì cần thiết để chạy một chương trình Java là một máy tính. Như vậy, mã Java tương thích với hầu hết các hệ điều hành. Do đó, các chương trình giống nhau có thể chạy trên các máy khác nhau với các hệ điều hành khác nhau.

Java là một ngôn ngữ hướng đối tượng; tuy nhiên, thiết kế của ngôn ngữ này cho phép một số công cụ tiêu chuẩn và tùy chỉnh để phát triển các chương trình Java. Lập trình viên Java có thể sử dụng Trình biên dịch Java hoặc Môi trường thời gian chạy Java (JRE). JRE mạnh hơn trình biên dịch và cho phép lập trình viên thao tác với môi trường và sử dụng các tính năng nâng cao hơn. Trình biên dịch được thiết kế cho mã đơn giản và chỉ có thể được sử dụng cho các dự án ngắn hạn.

Mặc dù trình biên dịch được coi là công cụ quan trọng nhất để lập trình Java, nhưng nó không phải là công cụ duy nhất. Một công cụ thiết yếu khác mà nhiều lập trình viên không tính đến là Máy ảo Java (JVM). JVM dịch mã nguồn Java thành mã máy có thể được thực thi bởi JVM. Do đó, mã Java có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng thực thi trong môi trường ảo.

Mặc dù có một số nền tảng phát triển Java khác nhau, chẳng hạn như Sun Microsystems, IBM và Microsoft, nhưng phổ biến nhất là Bộ phát triển Java (Java Development Kit), tương thích với nền tảng Java. Với Bộ công cụ phát triển Java, một cá nhân có thể bắt đầu phát triển ứng dụng trong vài phút mà không cần phải mất nhiều năm học một ngôn ngữ lập trình.

Các nhà phát triển Java hiện có thể sử dụng các công cụ khác, chẳng hạn như các công cụ để xây dựng các ứng dụng Android và các công cụ để xây dựng các chương trình mã gốc. Sự sẵn có của các công cụ này đã làm cho việc phát triển ứng dụng Java dễ dàng hơn nhiều và cũng cho phép các nhà phát triển xây dựng các sản phẩm chạy trên nhiều hệ điều hành.

Ban đầu, ngôn ngữ lập trình có thể phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên, sự đơn giản của Java khiến ngay cả những lập trình viên trẻ tuổi nhất cũng có thể dễ dàng phát triển phần mềm chất lượng có thể được sử dụng bởi hàng triệu người dùng.