18 USC 2257 Statement

xxxphim.org không phải là nhà sản xuất (chính hoặc phụ) của bất kỳ và tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web (xxxphim.org). Đối với các hồ sơ theo 18 USC 2257 cho bất kỳ và tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web này, vui lòng chuyển yêu cầu của bạn đến trang web mà nội dung được sản xuất. xxxphim.org là một trang web chia sẻ video cho phép tải lên, chia sẻ và xem chung các loại nội dung người lớn khác nhau và mặc dù xxxphim.org làm tốt nhất có thể với việc xác minh sự tuân thủ, nhưng nó có thể không chính xác 100%. xxxphim.org tuân thủ các quy trình sau để đảm bảo tuân thủ:
  1. Yêu cầu tất cả người dùng phải đủ 18 tuổi để tải video lên.
  2. Khi tải lên, người dùng phải xác minh nội dung; đảm bảo anh / cô ấy đủ 18 tuổi; xác nhận rằng anh ấy / cô ấy lưu giữ hồ sơ của các người mẫu trong nội dung và họ trên 18 tuổi.
Để được hỗ trợ thêm và / hoặc thông tin trong việc tìm kiếm trang web bắt nguồn của nội dung, vui lòng liên hệ với bộ phận tuân thủ xxxphim.org qua Biểu mẫu hỗ trợ . xxxphim.org cho phép nội dung bị gắn cờ là không phù hợp. Nếu bất kỳ nội dung nào bị gắn cờ là bất hợp pháp, bất hợp pháp, quấy rối, có hại, xúc phạm hoặc nhiều lý do khác, xxxphim.org sẽ xóa nội dung đó khỏi trang web ngay lập tức. Người dùng xxxphim.org gặp nội dung như vậy được khuyến khích gắn cờ nội dung đó là không phù hợp bằng cách nhấp vào liên kết ‘gắn cờ là không phù hợp’ bên dưới mỗi video.